divendres, 20 de febrer del 2015

Treballem al Planet Màgic

Evitem la cultura del comprar, usar i llençar. Allarguem la vida útil dels productes que consumim. A on van a parar els residus que generem?